Niciun comentariu despre Anunț concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de îngrijitor

 A N U N Ț

          Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” din Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioadă nedeterminată, de îngrijitor, în baza HG 286/2011, a HG 1027/2014 și O.G. 90/2017cu modificările și completările ulterioare, la sediul școlii din Alba Iulia, str. Toporașilor, nr.18, în data de 31 ianuarie 2018, ora 900-proba practică și ora 1100-interviu.

          Dosa...

Read more

Niciun comentariu despre Lista substanțelor expirate_neidentificate

Lista substanțelor expirate_neidentificate

Read more

Niciun comentariu despre Calificați olimpiade și concursuri școlare an școlar 2016-2017

Rezultatele obţinute la olimpiadele şi concursurile desfăşurate în anul şcolar 2016 – 2017

 Clasa a IV-a  

  •  Concursul  ”Goga Junior” – interjudețean  – Sibiu               2 mențiuni
  •  Concursul  ”Pitagora” – interjudețean  – Alba Iulia              1 premiu I

GIMNAZIU

În anul şcolar 2016 – 2017, 62 de elevi au obţinut un total de 153 de premii şi menţiuni la  concursurile şi olimpiadele desfă...

Read more

Niciun comentariu despre Scoala altfel

Săptămâna Școala altfel va avea loc în perioada 23-27 octombrie 2017.

Programul activităților școala altfel 

Read more

Comentariile sunt închise pentru Programul de completare a cererilor tip de înscriere în învățământul primar

Programul de completare a cererilor tip de înscriere în învățământul primar

Prima etapă: 29 februarie – 18 martie 2016

– de luni până vineri, între orele 08.00 – 18.00

– sâmbăta, între orele 09.00 – 13.00

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII

  • Cerere-tip de înscriere;
  • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal;
  • Copie şi original după certificatul de naștere al copilului;
  • Documentul care atestă dezvoltarea psihosomat...
Read more

Niciun comentariu despre Anunt concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator financiar

Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator financiar, în baza HG 286/2011 şi a HG 1027/2014, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioadă nedeterminată, în data de 25 noiembrie 2015, ora 9-proba scrisă și în data de 26 noiembrie 2015, ora 9-proba practică, urmată de interviu. Locul de desfăşurare al concursului este sediul unităţii şcolare.

            Dosarele de concurs se vor depune pînă la data de 20 noiembrie 2015, ora 14 la  Secretariatul unităţii şcolare, tel:0258/835093.

Read more