Niciun comentariu la Anunt concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator patrimoniu

Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” din Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioadă nedeterminată, de administrator  patrimoniu, în baza HG 286/2011, a HG 1027/2014 și O.G. 90/2017 cu modificările și completările ulterioare, la sediul școlii din Alba Iulia, str. Toporașilor, nr.18, în data de 22.11. 2018, ora 900-proba scrisă  și 23.11.2018, ora 900-interviu.

Dosarele de concurs se de...

Read more

Niciun comentariu la IERARHIE ADMITERE 2018

Ierarhia la nivelul judeţului Alba a absolvenţilor claselor a VIII-a

Read more

Niciun comentariu la INFORMAȚII ÎNSCRIERE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR, AN ȘCOLAR 2018-2019

ANUNŢ

Programul de completare a cererilor tip de înscriere în învățământul primar

Prima etapă: 8 martie – 26 martie 2018

– de luni până vineri, între orele 08.00 – 18.00

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII

  • Cerere-tip de înscriere;
  • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal;
  • Copie şi original după certificatul de naștere al copilului;
  • Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgere...
Read more

Niciun comentariu la Anunț concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de îngrijitor

 A N U N Ț

          Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” din Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioadă nedeterminată, de îngrijitor, în baza HG 286/2011, a HG 1027/2014 și O.G. 90/2017cu modificările și completările ulterioare, la sediul școlii din Alba Iulia, str. Toporașilor, nr.18, în data de 31 ianuarie 2018, ora 900-proba practică și ora 1100-interviu.

          Dosa...

Read more

Niciun comentariu la Lista substanțelor expirate_neidentificate

Lista substanțelor expirate_neidentificate

Read more

Niciun comentariu la Calificați olimpiade și concursuri școlare an școlar 2016-2017

Rezultatele obţinute la olimpiadele şi concursurile desfăşurate în anul şcolar 2016 – 2017

 Clasa a IV-a  

  •  Concursul  ”Goga Junior” – interjudețean  – Sibiu               2 mențiuni
  •  Concursul  ”Pitagora” – interjudețean  – Alba Iulia              1 premiu I

GIMNAZIU

În anul şcolar 2016 – 2017, 62 de elevi au obţinut un total de 153 de premii şi menţiuni la  concursurile şi olimpiadele desfă...

Read more

Niciun comentariu la Scoala altfel

Săptămâna Școala altfel va avea loc în perioada 22-26 octombrie 2018.

Programul activităților școala altfel 

Read more

Niciun comentariu la Anunt concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator financiar

Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator financiar, în baza HG 286/2011 şi a HG 1027/2014, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioadă nedeterminată, în data de 25 noiembrie 2015, ora 9-proba scrisă și în data de 26 noiembrie 2015, ora 9-proba practică, urmată de interviu. Locul de desfăşurare al concursului este sediul unităţii şcolare.

            Dosarele de concurs se vor depune pînă la data de 20 noiembrie 2015, ora 14 la  Secretariatul unităţii şcolare, tel:0258/835093.

Read more