Niciun comentariu la ADMITEREA PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019 – 2020

 • ADMITEREA în învăţământul liceal de stat pentru anul școlar 2019-2020

Ierarhia pe judet aici

Read more

Niciun comentariu la PLANIFICAREA INSPECȚIEI SPECIALE LA CLASĂ PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE MATEMATICĂ

Nume Prenume Data Ora Clasa / Grupa
(pentru nivelul liceal
profilul şi
specializarea)
Subiectul lectiei
BĂRBATU MARIA-CAMELIA 14.05.2019 10-11 VIII D RECAPITULARE: ECUAȚII ȘI INECUAȚII ÎN R
MAXIM VETURIA 14.05.2019 12-13 VIII C RECAPITULARE: ECUAȚII ȘI INECUAȚII ÎN R
STOICA IOAN-ADRIAN 14.05.2019 9-10 VIII A RECAPITULARE: ECUAȚII ȘI INECUAȚII ÎN R
TODICĂ IULIA 14.05.2019 11-12 VIII B RECAPITULARE: ECUAȚII ȘI INECUAȚII ÎN R
Read more

Niciun comentariu la LISTA POSTURILOR DIDACTICE neocupate pentru anul scolar 2019-2020 (01.04.2019)/CONDITII SPECIFICE pentru ocuparea posturilor didactice in cadrul etapelor de transfer consimtit / pretransfer consimtit (10.04.2019)

LISTA POSTURILOR DIDACTICE neocupate pentru anul scolar 2019-2020 (01.04.2019)

NR. CRT.

Denumirea postului/catedrei

COD POST

1 MATEMATICA / 18 ORE 1006
2 CULTURA CIVICA – STUDII SOCIALE –EDUCATIE ECONOMICO – FINANCIARA / 12 ORE 1300
3 EDUCATIE FIZICA SI SPORT / 6 ORE 1301
4 EDUCATIE MUZICALA / 3 ORE 1302
5 FIZICA / 6 ORE 1303
6 FIZICA / 4 ORE 1304
7 INFORMATICA SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR / 2 ORE 1306
8 ISTORIE / 12 O...
Read more

Niciun comentariu la INFORMAȚII ÎNSCRIERE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR, AN ȘCOLAR 2019-2020

ANUNŢ

Programul de completare a cererilor tip de înscriere în învățământul primar

Prima etapă: 4 martie – 22 martie 2019

– de luni până vineri, între orele 08.00 – 18.00

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII

 • Cerere-tip de înscriere;
 • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal;
 • Copie şi original după certificatul de naștere al copilului;
 • Copie după certificatul de deces al unui părinte (dacă este cazul);
 • Copie după ...
Read more

Niciun comentariu la Anunt concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator patrimoniu

Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” din Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioadă nedeterminată, de administrator  patrimoniu, în baza HG 286/2011, a HG 1027/2014 și O.G. 90/2017 cu modificările și completările ulterioare, la sediul școlii din Alba Iulia, str. Toporașilor, nr.18, în data de 22.11. 2018, ora 900-proba scrisă  și 23.11.2018, ora 900-interviu.

Dosarele de concurs se de...

Read more

Niciun comentariu la IERARHIE ADMITERE 2018

Ierarhia la nivelul judeţului Alba a absolvenţilor claselor a VIII-a

Read more

Niciun comentariu la INFORMAȚII ÎNSCRIERE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR, AN ȘCOLAR 2018-2019

ANUNŢ

Programul de completare a cererilor tip de înscriere în învățământul primar

Prima etapă: 8 martie – 26 martie 2018

– de luni până vineri, între orele 08.00 – 18.00

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII

 • Cerere-tip de înscriere;
 • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal;
 • Copie şi original după certificatul de naștere al copilului;
 • Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgere...
Read more

Niciun comentariu la Anunț concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de îngrijitor

 A N U N Ț

          Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” din Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioadă nedeterminată, de îngrijitor, în baza HG 286/2011, a HG 1027/2014 și O.G. 90/2017cu modificările și completările ulterioare, la sediul școlii din Alba Iulia, str. Toporașilor, nr.18, în data de 31 ianuarie 2018, ora 900-proba practică și ora 1100-interviu.

          Dosa...

Read more

Niciun comentariu la Lista substanțelor expirate_neidentificate

Lista substanțelor expirate_neidentificate

Read more

Niciun comentariu la Calificați olimpiade și concursuri școlare an școlar 2016-2017

Rezultatele obţinute la olimpiadele şi concursurile desfăşurate în anul şcolar 2016 – 2017

 Clasa a IV-a  

 •  Concursul  ”Goga Junior” – interjudețean  – Sibiu               2 mențiuni
 •  Concursul  ”Pitagora” – interjudețean  – Alba Iulia              1 premiu I

GIMNAZIU

În anul şcolar 2016 – 2017, 62 de elevi au obţinut un total de 153 de premii şi menţiuni la  concursurile şi olimpiadele desfă...

Read more