Author Archives: sc me


Niciun comentariu despre Anunț concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de îngrijitor

 A N U N Ț

          Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” din Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioadă nedeterminată, de îngrijitor, în baza HG 286/2011, a HG 1027/2014 și O.G. 90/2017cu modificările și completările ulterioare, la sediul școlii din Alba Iulia, str. Toporașilor, nr.18, în data de 31 ianuarie 2018, ora 900-proba practică și ora 1100-interviu.

          Dosa...

Read more

Niciun comentariu despre Lista substanțelor expirate_neidentificate

Lista substanțelor expirate_neidentificate

Read more

Niciun comentariu despre Calificați olimpiade și concursuri școlare an școlar 2016-2017

Rezultatele obţinute la olimpiadele şi concursurile desfăşurate în anul şcolar 2016 – 2017

 Clasa a IV-a  

  •  Concursul  ”Goga Junior” – interjudețean  – Sibiu               2 mențiuni
  •  Concursul  ”Pitagora” – interjudețean  – Alba Iulia              1 premiu I

GIMNAZIU

În anul şcolar 2016 – 2017, 62 de elevi au obţinut un total de 153 de premii şi menţiuni la  concursurile şi olimpiadele desfă...

Read more

Niciun comentariu despre Scoala altfel

Săptămâna Școala altfel va avea loc în perioada 23-27 octombrie 2017.

Programul activităților școala altfel 

Read more