Inscrierea copiilor in invatamintul primar

Prima etapă: 29 februarie – 18 martie 2016

– de luni până vineri, între orele 08.00 – 18.00

– sâmbăta, între orele 09.00 – 13.00

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII

  • Cerere-tip de înscriere;
  • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal;
  • Copie şi original după certificatul de naștere al copilului;
  • Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare/ clasei I (acolo unde este cazul);
  • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și/sau specifice (acolo unde este cazul).

INFORMAŢII UTILE PENTRU PĂRINŢI

 ÎN PROIECTUL PLANULUI DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2016-2017 SUNT PROPUSE 5 CLASE PREGĂTITOARE – 125 LOCURI;

Preşedintele comisiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar

Prof. Rodica MARINESCU


1.ORDIN_aprobare_ Metodologie_Calendar_ 2016-2017

2.Metodologie privind înscrierea copiilor în învățământul primar 
3.Calendarul inscrierii in invatamantul primar  2016_2017 consultare publica

4. Centre si comisii evaluare pregatitoare

5.Circumscriptia scolii Mihai Eminescu 2016 2017
6.Criterii generale de departajare

7.Criterii specifice de departajare

8.Precizari inscriere in clasa I