Inscrierea copiilor in invatamintul primar

Programul de completare a cererilor tip de înscriere în învățământul primar

Prima etapă: 8 martie – 26 martie 2018

– de luni până vineri, între orele 08.00 – 18.00

 

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII

  • Cerere-tip de înscriere;
  • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal;
  • Copie şi original după certificatul de naștere al copilului;
  • Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare;
  • Copie după certificat de deces al unui părinte (dacă e cazul);
  • Copie după sentință de divorț/procură notarială (dacă e cazul);
  • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și/sau specifice (acolo unde este cazul).

INFORMAŢII UTILE PENTRU PĂRINŢI

ÎN PROIECTUL PLANULUI DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019 SUNT PROPUSE                    

 5  CLASE PREGĂTITOARE – 125 LOCURI


1.ORDIN,  Metodologie, Calendar înscriere_învățământul primar_ 2018-2019

2. Centre si comisii evaluare pregatitoare

3.Circumscriptia scolii Mihai Eminescu 2018 2019

4.Criterii generale de departajare

5.Criterii specifice de departajare