INFORMAȚII ÎNSCRIERE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR, AN ȘCOLAR 2019-2020

Niciun comentariu la INFORMAȚII ÎNSCRIERE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR, AN ȘCOLAR 2019-2020

ANUNŢ

Programul de completare a cererilor tip de înscriere în învățământul primar

Prima etapă: 4 martie – 22 martie 2019

– de luni până vineri, între orele 08.00 – 18.00

 

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII

  • Cerere-tip de înscriere;
  • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal;
  • Copie şi original după certificatul de naștere al copilului;
  • Copie după certificatul de deces al unui părinte (dacă este cazul);
  • Copie după sentință de divorț/procură notarială (dacă este cazul);
  • Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare/ clasei I (acolo unde este cazul);
  • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și/sau specifice (acolo unde este cazul).

INFORMAŢII UTILE PENTRU PĂRINŢI

ÎN PROIECTUL PLANULUI DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2019-2020 SUNT PROPUSE                      5 CLASE PREGĂTITOARE – 135 LOCURI;

Preşedintele comisiei de înscriere a copiilor

în învăţământul primar

Prof. Daniel BOIAN