LISTA POSTURILOR DIDACTICE neocupate pentru anul scolar 2019-2020 (01.04.2019)/CONDITII SPECIFICE pentru ocuparea posturilor didactice in cadrul etapelor de transfer consimtit / pretransfer consimtit (10.04.2019)

Niciun comentariu la LISTA POSTURILOR DIDACTICE neocupate pentru anul scolar 2019-2020 (01.04.2019)/CONDITII SPECIFICE pentru ocuparea posturilor didactice in cadrul etapelor de transfer consimtit / pretransfer consimtit (10.04.2019)

LISTA POSTURILOR DIDACTICE neocupate pentru anul scolar 2019-2020 (01.04.2019)

NR. CRT.

Denumirea postului/catedrei

COD POST

1 MATEMATICA / 18 ORE 1006
2 CULTURA CIVICA – STUDII SOCIALE –EDUCATIE ECONOMICO – FINANCIARA / 12 ORE 1300
3 EDUCATIE FIZICA SI SPORT / 6 ORE 1301
4 EDUCATIE MUZICALA / 3 ORE 1302
5 FIZICA / 6 ORE 1303
6 FIZICA / 4 ORE 1304
7 INFORMATICA SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR / 2 ORE 1306
8 ISTORIE / 12 ORE 1307
9 OPTIONAL INTEGRAT LIMBA, CULTURA SI CIVILIZATIE GERMANA / 9 ORE 1974

 

CONDITII SPECIFICE pentru ocuparea posturilor didactice in cadrul etapelor de transfer consimtit / pretransfer consimtit (10.04.2019)

În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (2) din Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020 aprobată prin OMEN nr. 5460/12.11.2018 cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, întrunit în data de 05.04.2019 a stabilit următoarele condiţii specifice de ocupare a posturilor didactice / catedrelor vacante în cadrul etapei de transfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, pentru care solicităm avizul Comisiei judeţene de mobilitate constituite la nivelul ISJ Alba:

 

Nr. crt. COD POST (din lista publică) Denumirea postului

(conform Centralizatorului)

Nr. ore TC/CDS/OPT Unitatea de învăţământ Condiţii specifice avizate de Comisia judeţeană de mobilitate a ISJ Alba Etapa (transfer / pretransfer)
1. Matematică 18 Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alba Iulia Inspecție specială la clasă (evaluare conform Anexei 4 din Metodologie) pretransfer

În stabilirea condiţiilor specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante au fost respectate întocmai prevederile art. 29(2) din Metodologia-cadru (OMEN nr. 5460/12.11.2018).

 

Extras – art. 29 alin. (2) din Metodologie:

[…] Condiţiile specifice stabilite pentru etapa de transfer consimţit între unităţile de învăţământ nu mai pot fi modificate şi rămân valabile şi pentru etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ.

Condiţiile specifice trebuie să fie aceleaşi pentru toate posturile didactice/catedrele vacante.[…]

Informatii utilehttp://personal.albanet.ro/