Parinti

PROGRAMUL DE COMPLETARE A CERERILOR TIP DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
Prima etapă: 23 februarie – 13 martie 2015
– de luni până vineri, între orele 08.00 – 20.00
– sâmbăta, între orele 08.00 – 13.00

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII:
•    Cerere-tip de înscriere;
•    Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal;
•    Copie şi original după certificatul de naștere al copilului;
•    Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare/ clasei I (acolo unde este cazul);
•    Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și/sau specifice (acolo unde este cazul).
INFORMAŢII UTILE PENTRU PĂRINŢI:
•    http://www.scoalamihaieminescualbaiulia.ro
•    www.edu.ro;
•    www.isj.albanet.ro;
EXISTĂ POSIBILITATEA ORGANIZĂRII PROGRAMULUI „ŞCOALĂ DUPĂ ŞCOALĂ”;

ÎN PROIECTUL PLANULUI DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2015-2016 SUNT PROPUSE  5 CLASE PREGĂTITOARE;
Preşedintele comisiei de înscriere a copiilor
în învăţământul primar
Prof. Rodica MARINESCU


Structura anului scolar 2014_2015

Orar clase

Orar profesori

Grafic teze semestrul I

Întâlniri periodice cu părinţii