Cabinet de asistenta psihopedagogica si logopedie

Cabinetul de Asistenţă Psihopedagogică: locul unde elevii, cadrele didactice şi părinţii se pot adresa cu încredere pentru a primi consiliere şi pentru a rezolva probleme personale de ordin psihologic sau educaţional care privesc mediul şcolar, dificultăţi de relaţionare şi comunicare la nivel de grup (clasa de elevi, şcoală, familie).

Cabinetul şcolar de asistenţă psihopedagogică oferă servicii pe diverse problematici dintre care:

  • Autocunoaştere și dezvoltare personală și de grup;
  • Adaptareaelevilor la mediulşcolar;
  • Optimizarearelaţieişcoală-elevi-părinţi;
  • Prevenirea şi diminuarea factorilor care determină tulburări comportamentale, comportamente de risc sau disconfort psihic;
  • Orientare şcolară, profesională şi a carierei elevilor
  • Consiliere pentru părinţi;
  • Consiliere şi asistenţă psihopedagogică pentru copiii cu cerinţe educative speciale.

 Cabinetul logopedic scolar

Logopedia, prin finalitatea ei, contribuie la o relaţionare pozitivă cu cei din jur, adaptare facilă la viaţă socială şi o dezvoltare armonioasă a personalităţii copilului.

Terapia logopedică desfășurată în Cabinetul Logopedic Școlar vizează prevenția și corectarea tulburărilor de pronunţie/articulare, a tulburărilor de ritm şi fluenţa vorbirii, a tulburărilor limbajului scris-citit,a tulburărilor de dezvoltare a limbajului, și a tulburărilor de voce.

Activitatea desfășurată în Cabinetul logopedic constă în:

  • Intervenţie logopedică prin:

a)prevenirea apariției tulburărilor de limbaj prin activități de informare adresate părinților și cadrelor didactice;

b)depistarea și diagnosticarea tulburărilor de limbaj;

c)corectarea și recuperarea tulburărilor de limbaj prin aplicarea unor programe specializate de intervenție personalizată.

  • Îndrumare logopedică a cadrelor didactice;

Consilierea logopedică a părinţilor.