Istoric

ISTORICUL ŞCOLII

 În anul 1980, în municipiul Alba Iulia își deschidea porțile o nouă unitate de învățământ: Școala Generală nr. 7, într-o clădire nouă cu 23 săli de clasă, 3 laboratoare şi 2 ateliere. Cei 1031 de elevi înscrişi, erau cuprinşi în 29 de clase, 534 elevi în ciclul primar şi 497 în cel gimnazial, fiind îndrumaţi de 40 de cadre didactice. În anul 1994, aceasta primește numele de Școala cu clasele I-VIII „MIHAI EMINESCU”, în cinstea marelui poet al neamului care, în peregrinările sale, a trecut și prin Cetatea Marii Uniri.

În   anul   2002   Şcoala   cu   clasele   I – VIII „Mihai Eminescu” Alba Iulia este desemnată ŞCOALĂ REPREZENTATIVĂ.

Începând cu anul 2012 numele școlii se modifică în Școala Gimnazială „MIHAI EMINESCU” Alba Iulia.

Un obiectiv prioritar a fost implementarea  şi  derularea a nenumărate parteneriate, prin programe şi proiecte educaţionale iniţiate la nivel local, naţional şi internaţional.

  • Proiectul COMENIUS 1 „Drepturile copilului în Europa” a fost proiectul desfăşurat pe o perioadă de patru ani, 2003-2006, având ca parteneri şcoli din Finlanda, Franţa şi Suedia.
  • Un alt proiect internaţional denumit „Valligia” s-a desfăşurat în 2010-2011, având parteneri şcolile „Căzuţi pentru libertate” şi „Angelo Morbelli” din Alessandria, Italia.
  • În cadrul proiectului Comenius Regio, „Educație pentru cetățenie, prin media, în context european” este implicată atât unitatea noastră de învăţământ, cât şi Consiliul Judeţean Alba, Colegiul Tehnic „Apulum”, Casa Corpului Didactic Alba și Asociația Alba Manche Împreună.

În anul şcolar 1982-1983 efectivul de elevi a crescut la 1702, iar în anul şcolar următor un număr de 400 de elevi au fost transferaţi la Şcoala Generală nr.8, nou înfiinţată.

În perioada anilor şcolari 1990-1995 efectivele s-au menţinut în jurul cifrei de 1200 de elevi. Din anul 1995 numărul elevilor s-a redus an de an, ajungându-se ca, în anul şcolar curent, 2014-2015, sa fie înscriși un număr de 1056 de elevi, cuprinsi în 43 de clase, îndrumaţi de 63 cadre didactice.

Cei 1056 elevi beneficiază de spaţii modern utilate: fiecare sală de clasă este dotată cu videoproiector şi ecran de proiecţie, dar şi table magnetice. Ei sunt îndrumaţi de 25 învăţători şi 38 de profesori. De bunul mers al unităţii se preocupă cele două directoare, prof. Marinescu Rodica Florica (dir.) şi Ţăran Ileana (dir. adjunct), dar şi personalul didactic, didactic auxiliar şi cel nedidactic.